uudiskirjade
kirjutamine

Heaks võimaluseks oma praegustele ja tulevastele klientidele abiks olla, on regulaarsed uudiskirjad. Läbimõeldud ja eesmärgipäraselt kirjutatud uudiskirjad on oodatud ja neid loetakse.

UUdiskirjade kirjutamine

Kasuliku info ja väärt nippide jagamine oma praeguste ja tulevaste klientidega, loob usaldusväärse ja meeldiva maine sinu ettevõttest. On need sinu pakutavale teenusele lisandväärtust andvad infokillud, toote erinevaid kasutamisvõimalusi jagavad teadmised või meeldetuletus kliendile olulisest tähtajast, see on info, mida sinu kliendid ootavad.

Üks hea viis oma kliente infoga kursis hoida, on uudiskirjad. Miks? Sest oma e-posti aadressi on sinu klient sulle ise andnud – järelikult tahab ta sinult kirju saada. Ja muidugi seepärast, et see on andmekogu, mis on puhtalt sinu oma ja sinu hallata.

Uudiskirjad, mis on veatult kirjutatud, visuaalselt hästi üles ehitatud ja väärtusliku sisuga, täidavad oma eesmärki ning aitavad kliendil teha otsust sinu ettevõtte kasuks!

Enne aga kui kirjutama hakata, tuleb läbi mõelda uudiskirjade eesmärk, nende saatmise regulaarsus ning see, kas oled valmis seda kõike ise tegema. 
Tõenäoliselt on sinu klientide seas mitmeid erinevaid huvigruppe. See tähendab seda, et ka uudiskirjas tuleb klientide poole pöörduda just nende huvidele vastavalt – seepärast tuleb kliendigrupid ka segmenteerida.

Seda kõike tundub palju?

Jah, aga pole ju mõtet kirjutada uudiskirju, mida keegi ei ava. Pole ju mõtet kirjutada lihtsalt kirjutamise pärast. Inimese e-postkast on tema personaalne inforuum ja keegi meist ei taha, et seda kasutataks kui uudiskirjade prügikasti

võta minuga ühendust